Kampaaniate tingimused


 1. KAMPAANIA: Telli toidukaup Barbora e-poest ja võida 3 kasti mahelimonaadi!
 1. PERIOOD: 18.01.2021 kuni 31.01.2021 (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania). 
 1. KORRALDAJA: Supersa OÜ, registrikood 12668016, asukoht Sõpruse pst 145, Tallinn 13425, e-post info@barbora.ee, telefon 55 566 369 (nimetatud ka „Barbora e-toidupood“) (edaspidi koos nimetatuna „Kampaania Korraldaja“) korraldab Kampaania, mille käigus loosib SUPERSA OÜ Kampaanias osalenute vahel välja kuus kasti Öun Limonaadi. 
 1. KAMPAANIA KORD: Kampaania kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 1. OSALEMISÕIGUS: Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis elavad üle 16-aastased füüsilised isikud. Loosimises ei osale Kampaania Korraldaja töötajad ning muude kampaania Korraldaja poolt otseselt või kaudselt Kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende töötajate vahetud pereliikmed.
 1. KAMPAANIA AUHINNAD: 6 kasti Öun limonaadi.
 1. KUIDAS OSALEDA:
  7.1. Kampaania kestvus on 18. jaanuar kuni 31. jaanuar 2021. Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada Barbora e-toidupoes veebiaadressil https://www.barbora.ee/ vähemalt üks ost (ükskõik, mis summas). Võiduvõimalus suureneb olenevalt mitu ostu on kampaania perioodil tehtud.
  7.2. Sooritades ostu Barbora e-toidupoes võtab osaleja täieliku vastutuse Barbora e-toidupoe veebikeskkonda sisestatud info tõepärasuse ja täpsuse eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta osaleja poolt Barbora e-toidupoe veebikeskkonda info sisestamisel tehtud vigade eest.
  7.3. Auhinna võitjad kuulutatakse välja loosimise teel kuupäevadel: 27.01.2021 ja  03.02.2021.
  7.4. Osalejad on need, kes tegid vähemalt ühe ostu Barbora e-toidupoest kampaania perioodil. Üks osaleja saab võita Kampaanias vaid ühe auhinna ehk kolm kasti Öun limonaadi.Toote täpsem info SIIN >> Osalejad, kes vaheloosimistes võitjaks ei osutunud, osalevad järgmistes loosides kuni Kampaania lõpuni.
  7.5. Kampaania Korras sätestatud tingimustega mittenõustumisel või isikandmete töötlemiseks nõusoleku andmata jätmisel ei ole punktis 5 nimetatud isikul Kampaanias osaleda. 
 1. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
  8.1. Võitjaga võetakse Barbora e-toidupoe poolt personaalselt ühendust kontaktandmetel, mis on sisestatud Barbora e-toidupoe veebikeskkonda kooskõlas punktiga 7.2. (telefon, email), 5 tööpäeva jooksul peale võitja loosimist.
  8.2. Auhinna kätte saamiseks peab võitja teada andma enda aadressi, kuhu auhind saata.
  8.3. Võitjaks osutunud isiku nõusolekul avaldatakse võitja nimi ja telefoninumbri kolm viimast numbrit Barbora e-toidupoe Facebooki ja Instagrami lehel.
  8.4. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul alates võitja teavitamisest, kaotab ta õiguse auhinnale ning Kampaania Korraldaja loosib välja uue võitja.
  8.5. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. 
 1. VAIDLUSTUSED:
  9.1. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
  9.2. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
  9.3. Lisainfot Kampaania kohta saab SUPERSA OÜ postiaadressil või e-posti aadressil info@barbora.ee.
  9.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult SUPERSA OÜ postiaadressil või e-posti aadressil info@barbora.ee. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pretensiooni saabumise kuupäevast.

Eesti

 • English
 • Русский